Tìm kiếm file nhanh và hiệu quả bằng Everything

Tìm kiếm file nhanh và hiệu quả bằng Everything

Everything đã chứng rằng một phần mềm không nhất thiết phải lớn hoặc thông minh thì mới là phần mềm quan trọng. Với những phiên bản kế tiếp của Windows, Microsoft đã điều chỉnh công cụ tìm kiếm tích hợp sẵn nhưng sử dụng nó vẫn không được hiệu quả, nhất là khi bạn cố gắng tìm kiếm tên một file hoặc folder cụ thể.

Đó chính là lý do tại sao Everything xuất hiện, đánh chỉ số từng file trên máy tính và liệt kê kết quả ngay tại thời điểm người dùng gõ từ khóa tìm kiếm. Về cơ bản, nó tìm các file và folder nhanh hơn nhiều so với trình tìm kiếm của Windows. Nếu nhà sản xuất Everything quyết định tính phí cho phần mềm này, đó cũng không phải là điều gây ngạc nhiên.