Tìm hiểu Trash Manager

Tìm hiểu Trash Manager

Cơ bản, Trash Manager phục hồi hay xóa những item mà bạn đã bỏ đi, gần giống hệ thống Recycle Bin (thùng rác) ở nhiều hệ điều hành.

 

Bạn có thể chuyển Content, Category, Section hay những Menu Item vào Trash Manager bằng cách click biểu tượng “Trash” trên Toolbar. Với Trash Manager bạn có thể hặc phục hồi item lại nới nguyên thủy của nó hay xóa nó vĩnh viễn.
Đây là mục đính bảo mật vì thế đừng vô tình xóa vĩnh viến một item. Khi bạn chọn những item để xóa, bạn nhận được một thông điệp yêu cầu bạn chắc chắn muốn xóa những item vĩnh viễn khỏi Trash Manager hay không.
Trong Trash Manager, bạn có 2 thẻ tab:
ƒ Content Items  Menu Items
và 2 tùy chọn :
ƒ Restore (phục hồi)
ƒ Delete (xóa)

Restore – phục hồi :

Bạn có thể phục hồi số lượng bất kì item nào trong một lần. Chỉ đơn giản chọn kiểm những item để phục hồi, rồi click biểu tượng “Restore”. Bạn sẽ nhận được một yêu cầu nhắc nhở bạn có muốn tiếp tục hay không. Click “YES” và item được phục hồi vào section và category gốc của nó như một item đang unpublish (thôi xuất bản).

Delete – xóa

Bạn có thể xóa một số lượng bất kì những item trong một lần. Chỉ đơn giản chọn kiểm những item định xóa rồi click biểu tượng “Delete”. Điều này sẽ đưa bạn đến một trang xác nhận việc xóa. Tại đây bạn sẽ nhìn thấy số lượng item bị xóa và tên của chúng. Nếu bạn muốn bạn có thể click biểu tượng “Cancel” hoặc click hộp “Delete”.

Khi bạn click vào hộp “Delete”, một yêu cầu cảnh báo cuối cùng xác nhận và những ghi chú cho bạn item sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Điều này sẽ xóa thực sự item vĩnh viễn khỏi cơ sở dữ liệu, và cho phép thôi truy vết sau này. Sự hục hồi những item này sẽ không thể thực hiện từ cơ sở dữ liệu Joomla, trừ khi bạn có một bản sao lưu ở đâu đó.

CHÚ Ý : Nếu bnạ xóa mọt Mambot, Component hay Module, bạn không thể tìm lại nó qua Trash Manager.