Tìm hiểu Control Panel – bảng điều khiển

Tìm hiểu Control Panel – bảng điều khiển

Control Panel là trang đầu tiên bạn thấy khi bạn log in vào vùng Administrator. Bất kì lúc nào, bạn cũng có thể trở lại đây bằng cách click menu Home trên thanh menu ở trên. Từ Control Panel là 9 biểu tượng lối tắt để dễ dàng truy cập những phần thường dùng của site Administrator.

Control Panel Icons:

Menu Manager -Click biểu tượng này để truy suất Menu Manager. Bạn sẽ có thể sửa bất kì menu nào.
Front Page Manager – Click biểu tượng này để truy suất Front Page Manager. Bạn có thể chỉnh sửa những Content item nào xuất hiện trên FrontPage.
Static Content Manager – Click biểu tượng này để truy suất Static Content Manager. Bạn có thể sửa kiểu những item này.
Section Manager – Click biểu tượng này để truy suất Section Manager. Bạn có thể sửa các Section của bạn.
Category Manager – Click biểu tượng này để truy suất Category Manager. Bạn có thể truy suất sửa các Category.
All Content Items – Click biểu tượng này để truy suất All Content Items. All Content Items liệt kê tất cả những Content Item của bạn. Bạn có thể sửa bất kì Content Item nào.
Trash Manager – Click biểu tượng này để truy suất Trash Manager. Bạn có thể xóa vĩnh viễn hay phục hồi bất kì item nào trong Trash Manager.
Global Configuration – Click biểu tượng này để truy suất Global Manager. Bạn có thể sửa bất kì những cấu hình Web site nào.
Help – Click biểu tượng này để xem Index của bất kì Help Screens (trợ giúp màn hình) nào.

Bên phải của màn hình có bốn thẻ tab:

Logged – Điều này hiển thị danh sách của những user log on hiện tại (cả phần Admin và Frontend). Click vào tên user để tới trang User Edit (chỉnh sửa người dùng) của user đó.
Components – Click this shortcut tab to access any of the components and component links that you wish to edit.
Popular – Click vào thẻ tab này để truy cập vào màn hình liệt kê thứ tự, những Content Item được ưa chuộng trên site. Nó bao gồm ngày Content Item được tạo và chỉ số bầu chọn. Click tên Content Item để sửa item đó.
Latest Content – Click thẻ tab này để truy suất vô màn hình liệt kê những Content Item mới nhất được thêm vào. Nó bao gồm ngày tạo và tác giả. Click vào tên Content Item để sủa item đó.
Menu Stats – Click thẻ tab này để truy suất màn hình liệt kê tất cả những menu và số lượng item liên kết tới mỗi menu. Tổng số các liên kết được tạo, không phải tổng số được publish. Click vào tên của menu để truy suất màn hình liệt kê các item của menu đó.