thiết kế web với joomla

Quản lý ngôn ngữ trong joomla

Quản lý ngôn ngữ trong joomla

Trang này hiện ra một danh sách các Language (ngôn ngữ) cho văn bản lõi trên Frontend của site. Toolbar (thanh công cụ) : Publish – Để Publish một ngôn ngữ, chọn nút radio bên cạnh tên của ngôn ngữ.

Global Configuration – cấu hình tổng thể

Global Configuration – cấu hình tổng thể

Global Configuration Điều khiển những thiết đặt các hoạt động của Joomla. Thay đổi tạo trong màn hình này sẽ được cập nhật vào file configuration.php. File này cần có quyền sửa (writeble) cho bạn để có thể sửa cấu

Tìm hiểu Control Panel – bảng điều khiển

Tìm hiểu Control Panel – bảng điều khiển

Control Panel là trang đầu tiên bạn thấy khi bạn log in vào vùng Administrator. Bất kì lúc nào, bạn cũng có thể trở lại đây bằng cách click menu Home trên thanh menu ở trên. Từ Control Panel là

“Menus” trong Joomla

“Menus” trong Joomla

“Menus” trong Joomla là nhóm những liên kết đến các Section, category, content item, component hay những trang bên ngoài. Những liên kết này được gọi là “Menu Items”. Mỗi menu phải có một tên xác định dùng duy nhất

Tìm hiểu Trash Manager

Tìm hiểu Trash Manager

Cơ bản, Trash Manager phục hồi hay xóa những item mà bạn đã bỏ đi, gần giống hệ thống Recycle Bin (thùng rác) ở nhiều hệ điều hành.   Bạn có thể chuyển Content, Category, Section hay những Menu Item

Tìm hiểu Browser statistics – Những thống kê về trình duyệt

Tìm hiểu Browser statistics - Những thống kê về trình duyệt

Những thống kê này được cung cấp trong thẻ tab đầu tiên. Mặc định, kết quả được sắp sếp theo tên của trình duyệt theo thứ tự tăng dần. Browser statistics chỉ cho bạn trình duyệt nào người dùng dùng

Chức năng Site Preview trong joomla

Chức năng Site Preview trong joomla

Chức năng Site Preview cung cấp khả năng cho bạn xem tiếng trình công việc của mình trên site. Chọn “Site  Preview” từ mune Administrator sẽ cho bạn ba chọn lựa : ƒ Cửa sổ mới ƒ Trong hàng

Quản lý Media trong Joomla

Quản lý Media trong Joomla

Media Manager:  Cái nhìn đầu tiên của màn hình Media Manager sẽ cho thấy tất cả các thư mục media và ảnh đã tồn tại ở thư mục gốc, và ba trường nhập text. Trang quản lý này cho phép

Global Configuration là gì?

Global Configuration là gì?

Global Configuration Là trung tâm cấu hình chính trong Joomla. Những thay đổi thực hiện tại đây sẽ được cập nhật vô file configuration.php của bạn. File này cần được cho quyền viết lên để bạn có thể chỉnh sửa

Những nhóm người dùng và điểu khiển truy cập – User Groups và Access Control

Những nhóm người dùng và điểu khiển truy cập - User Groups và Access Control

Joomla có hai hệ thống phân cấp nhóm người dùng (user group) chính: một để truy cập Frontend (vì những user có thể log in và web site và xem những phần hay trang được chỉ định) và một cho