sự cố máy tính

Khắc phục lỗi Realtek HD audio không có âm thanh sau khi nâng cấp lên Windows 10

Khắc phục lỗi Realtek HD audio không có âm thanh sau khi nâng cấp lên Windows 10

Hãy thử một trong các giải pháp khắc phục sự cố để giải quyết các vấn đề âm thanh trong Windows 10. Nếu bạn vẫn nhận được vấn đề, xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách để nó

Phương pháp xử lý khi USB không kết nối với máy tính

Phương pháp xử lý khi USB không kết nối với máy tính

Nếu cổng cụ USB không nhận ra thiết bị USB, sau đó thử một số khác. Nếu nó được công nhận bởi một cổng USB, sau đó có phải là vấn đề phần cứng với một trong các cổng USB.