Simple OCR

Phần mềm quét dữ liệu Simple OCR

Phần mềm quét dữ liệu Simple OCR

Hầu hết các ứng dụng quét đều bao gồm một công cụ thô sơ để thực hiện việc nhận dạng ký tự quang (OCR) – để chuyển đổi các bản quét của dữ liệu thành các file có thể sử