phục hồi dữ liệu

Tìm hiểu Trash Manager

Tìm hiểu Trash Manager

Cơ bản, Trash Manager phục hồi hay xóa những item mà bạn đã bỏ đi, gần giống hệ thống Recycle Bin (thùng rác) ở nhiều hệ điều hành.   Bạn có thể chuyển Content, Category, Section hay những Menu Item