nâng cấp joola

Hướng dẫn nâng cấp joomla 1.5 lên 3.6 nhanh nhất

Hướng dẫn nâng cấp joomla 1.5 lên 3.6 nhanh nhất

Joomla được nhiều lần đề cử là hệ quản trị nội dung sử dụng mã nguồn mở tốt nhất thế giới, không chỉ bởi vì hệ thống của nó rất dễ thích nghi với những nhu cầu của từng cá