MasterCard

MasterCard muốn dùng ảnh tự sướng thay cho mật khẩu

MasterCard muốn dùng ảnh tự sướng thay cho mật khẩu

Ảnh tự sướng dùng cho mục đích xác nhận danh tính sẽ được chuyển đổi thành một loạt các con số khác nhau dựa trên các phép đo trên khuôn mặt. Chiều rộng mũi hoặc đường cong hàm của một