lỗi win

Khắc phục lỗi Realtek HD audio không có âm thanh sau khi nâng cấp lên Windows 10

Khắc phục lỗi Realtek HD audio không có âm thanh sau khi nâng cấp lên Windows 10

Hãy thử một trong các giải pháp khắc phục sự cố để giải quyết các vấn đề âm thanh trong Windows 10. Nếu bạn vẫn nhận được vấn đề, xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách để nó