Logitech Vid

Phần mềm gọi video Logitech Vid

Phần mềm gọi video Logitech Vid

Nếu máy tính của bạn có webcam, có thể nó bao gồm một phần mềm để giúp người dùng chat với người sử dụng webcam khác. Vấn đề nằm ở chỗ những ứng dụng này thường gây khó khăn cho