làm sạch máy tính

Xóa bản sao hệ điều hành cũ trong win10

Xóa bản sao hệ điều hành cũ trong win10

Khi bạn nâng cấp từ Windows 7 hoặc 8.1 cho Windows 10, phần mềm giữ lại một bản sao của hệ điều hành cũ của bạn chỉ trong trường hợp bạn muốn trở lại. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định