kinh nghiệm làm web

Những lưu ý quan trọng cho website của bạn

Những lưu ý quan trọng cho website của bạn

Có thể nói, để có một wesite kinh doanh hoàn chỉnh, thì bên cạnh nội dung hợp lý, bạn cần chú ý tới hình thức bên ngoài của trang web, sao cho trang web thực sự hấp dẫn nhưng không