kiến thức win 10

Cách tắt quảng cáo khó chịu trên window 10 đơn giản

Cách tắt quảng cáo khó chịu trên window 10 đơn giản

Windows Store và Xbox mặc định được ghim vào Start menu. Chúng sử dụng live tile để quảng cáo game và ứng dụng Microsoft muốn bạn tải về. Để vô hiệu hóa những quảng cáo này, bạn chỉ cần nhấn