joomla 3.6

Thông tin phiên bản joomla 3.6

Thông tin phiên bản joomla 3.6

Các cuộc cách mạng trong Joomla! UX Cải tiến. Joomla! 3.6 chứa rất nhiều cải tiến UX. Bây giờ bạn có thể tìm thấy các module của bạn nhanh hơn, có nhiệm vụ thực hiện bằng cách thả xuống, cải