Joomla! 3.5

Joomla! 3.5 có gì khác so với các bản cũ

Joomla! 3.5 có gì khác so với các bản cũ

Tổng cộng, bản Joomla! 3.5 cung cấp cho bạn tới 34 tính năng mới và cải thiện tốc độ. Bạn có thể xem thêm thông tin tại trang chủ của joomla để có thể biết thêm nhiều thông tin hơn. Nếu