Joomla 2.5

Hướng dẫn tạo chuyên mục trong Joomla 2.5

Hướng dẫn tạo chuyên mục trong Joomla 2.5

Chuyên mục có chức năng là để chứa các bài viết cùng có nội dung tương tự như nhau,ví dụ mình có 100 bài viết về joomla thì mình sẽ đặt trong chuyên mục joomla để cho gọn site và

Hướng dẫn tạo bài viết trong Joomla! 2.5 đơn giản

Hướng dẫn tạo bài viết trong Joomla! 2.5 đơn giản

Article Text: Phần nhập nội dung của bài viết. Bài viết có thể chứa các văn bản thông thường, hình ảnh, phim,… và ngoài ra bạn còn có thể chèn ngôn ngữ HTML nếu muốn. Bài viết (Article) là phần