Inkscape

Phần mềm vẽ vector Inkscape.

Phần mềm vẽ vector Inkscape.

Phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí có rất nhiều, nhưng do bản chất đặc biệt, những công cụ vẽ vector thường rất hiếm và cũng rất hiếm phần mềm như vậy miễn phí. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn