hệ thống joomla

Những lý do khiến bạn nên dùng joomla

Những lý do khiến bạn nên dùng joomla

Khi sử dụng Joomla hay Drupal thì chắc chắn bạn đã nghe qua về khái niệm CCK (Content Construction Kit) và ngay cái tên của nó cũng đã gợi nhớ cho chúng ta điều gì đó, nó sẽ giúp bạn