công cụ miễn phí

Ghi đĩa với phần mềm CD Burner XP

Ghi đĩa với phần mềm CD Burner XP

Hầu hết các phiên bản của Windows đều có khả năng ghi đĩa phim và đĩa nhạc – DVD và CD. Tuy nhiên, khi cho đĩa Bluray vào Windows, hay thậm chí là yêu cầu Windows XP ghi đĩa DVD,