chuyên mycj

Hướng dẫn tạo chuyên mục trong Joomla 2.5

Hướng dẫn tạo chuyên mục trong Joomla 2.5

Chuyên mục có chức năng là để chứa các bài viết cùng có nội dung tương tự như nhau,ví dụ mình có 100 bài viết về joomla thì mình sẽ đặt trong chuyên mục joomla để cho gọn site và