chia sẻ kiến thức joomla

Các biểu tượng Toolbar trong Joomla

Các biểu tượng Toolbar trong Joomla

Nếu bạn muốn thôi tạo hay chỉnh sửa, bạn phải dùng nút này và không dùng nút back của trình duyệt để ngăn chăn khóa “Checking Out” trang của bạn và ngăn cản người khác chỉnh sửa nó. Khi dùng

Tổng quan về Administrator trong Joomla

Tổng quan về Administrator trong Joomla

Joomla! được sử dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ những website cá nhân cho tới những hệ thống website doanh nghiệp có tính phức tạp cao, cung cấp nhiều dịch vụ và ứng dụng. Joomla! có thể

Hướng dẫn tạo chuyên mục trong Joomla 2.5

Hướng dẫn tạo chuyên mục trong Joomla 2.5

Chuyên mục có chức năng là để chứa các bài viết cùng có nội dung tương tự như nhau,ví dụ mình có 100 bài viết về joomla thì mình sẽ đặt trong chuyên mục joomla để cho gọn site và

Hướng dẫn tạo bài viết trong Joomla! 2.5 đơn giản

Hướng dẫn tạo bài viết trong Joomla! 2.5 đơn giản

Article Text: Phần nhập nội dung của bài viết. Bài viết có thể chứa các văn bản thông thường, hình ảnh, phim,… và ngoài ra bạn còn có thể chèn ngôn ngữ HTML nếu muốn. Bài viết (Article) là phần