cách tạo bài viết trong joomla

Hướng dẫn tạo bài viết trong Joomla! 2.5 đơn giản

Hướng dẫn tạo bài viết trong Joomla! 2.5 đơn giản

Article Text: Phần nhập nội dung của bài viết. Bài viết có thể chứa các văn bản thông thường, hình ảnh, phim,… và ngoài ra bạn còn có thể chèn ngôn ngữ HTML nếu muốn. Bài viết (Article) là phần