cách nâng cấp joomla

Cách nâng cấp joomla 2.5 lên joomla 3.6 hiệu quả nhất

Cách nâng cấp joomla 2.5 lên joomla 3.6 hiệu quả nhất

Joomla! là một hệ quản trị nội dung[1] nguồn mở, được cung cấp miễn phí theo giấy phép GNU. Joomla được phát triển từ Mambo, được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL,