cách dọn rác máy tính

Hướng dẫn dọn dẹp, xóa các file không cần thiết

Hướng dẫn dọn dẹp, xóa các file không cần thiết

Với Space Sniffer và CCleaner, bạn sẽ nhanh chóng và dễ dàng dọn dẹp, xóa các file không cần thiết. Qua đó ổ cứng của bạn có thêm dung lượng trống để sử dụng, giảm thiểu tình trạng Full ổ