biểu tượng Control Panel

Tìm hiểu Control Panel – bảng điều khiển

Tìm hiểu Control Panel – bảng điều khiển

Control Panel là trang đầu tiên bạn thấy khi bạn log in vào vùng Administrator. Bất kì lúc nào, bạn cũng có thể trở lại đây bằng cách click menu Home trên thanh menu ở trên. Từ Control Panel là