ẩn file

Hướng dẫn ẩn file trên 3 hệ điều hành thông dụng

Hướng dẫn ẩn file trên 3 hệ điều hành thông dụng

Nhấp vào “Show hidden” trong quản lý tập tin của bạn lựa chọn để xem các File và Folder ẩn trên Linux. Ví dụ, trong quản lý tập tin Nautilus sử dụng trên Ubuntu và GNOME khác dựa trên các