Administrator

Những khái niệm cần biết trong joomla

Những khái niệm cần biết trong joomla

Tất cả các thành phần mở rộng, nội dung, trình đơn… trong Joomla! đều có thể cho phép hiển thị hay không hiển thị (sử dụng hay không sử dụng) trên trang web thông qua chức năng Published (Đăng) hay

Tổng quan về Administrator trong Joomla

Tổng quan về Administrator trong Joomla

Joomla! được sử dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ những website cá nhân cho tới những hệ thống website doanh nghiệp có tính phức tạp cao, cung cấp nhiều dịch vụ và ứng dụng. Joomla! có thể