Phần mềm vẽ vector Inkscape.

Phần mềm vẽ vector Inkscape.

Phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí có rất nhiều, nhưng do bản chất đặc biệt, những công cụ vẽ vector thường rất hiếm và cũng rất hiếm phần mềm như vậy miễn phí. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn trả mức phí £500 cho phiên bản mới nhất của Adobe Illustrator – phần mềm vẽ vector hàng đầu hiện nay – thì hãy download và cài đặt phần mềm Inkscape.

Ứng dụng miễn phí này cung cấp Illustrator với rất nhiều công cụ hay để tạo các bức hình vector kết hợp với các hình học vô hạn.