Phần mềm gọi video Logitech Vid

Phần mềm gọi video Logitech Vid

Nếu máy tính của bạn có webcam, có thể nó bao gồm một phần mềm để giúp người dùng chat với người sử dụng webcam khác. Vấn đề nằm ở chỗ những ứng dụng này thường gây khó khăn cho người sử dụng.

Vid là phần mềm gọi video hoạt động vớ bất kì webcam nào (không chỉ những webcam được sản xuất bởi Logitech). Mặc dù vẫn còn những phần mềm khác nổi tiếng hơn và được sử dụng rộng rãi hơn (ví như Skype), Vid tập trung vào công việc chat video và giữ cho mọi việc được đơn giản.