Phần mềm ghi đĩa cho window xp DVD Styler

Phần mềm ghi đĩa cho window xp DVD Styler

Nếu CDBurnerXP là công cụ dành cho những người muốn tạo đĩa phim hoặc đĩa nhạc, không phân biệt loại ổ hay phiên bản Windows, vậy thì DVDStyler là công cụ dành cho người dùng Window XP, những người muốn có một cách đơn giản để tạo đĩa phim DVD đẹp.

Nó cũng hoạt động với Windows Vista và Windows 7, cho dù người dùng phiên bản Home Premium có Windows DVD Maker. Về cơ bản, Windows DVD Maker cũng không tồi cho lắm.