Phần mềm diệt virut toàn diện Spybot Search & Destroy

Phần mềm diệt virut toàn diện Spybot Search & Destroy

Máy tính nào cũng có phương pháp diệt virus hay và có rất nhiều phần mềm miễn phí để bạn chọn (chúng tôi khuyến cáo nên dùng AVG Free hoặc Malwarebytes’ Anti-Malware).

Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng mọi người nên cài đặt công cụ Spybot Search & Destroy. Nó đóng vai trò như phần mềm diệt virus toàn diện, giúp bảo vệ quyền riêng tư bằng cách dò tìm cookie theo dõi, keylogger và ngăn chặn những mối nguy hại không được thực thi.