Phần mềm 3D Google Sketchup

Phần mềm 3D Google Sketchup

Một vài người cho rằng cuộc sống của họ không toàn diện nếu không có phần mềm 3D cài đặt trên máy tính của mình – nhưng nếu ít nhất không cài Google Sketchup, bạn sẽ chẳng biết rằng thực chất mình đang thiếu gì. Từ việc thiết kế cấu trúc cho khu vườn mới cho tới việc hoàn thành một ngôi nhà hoàn chỉnh, Sketchup là công cụ thiết kế tuyệt vời.

Mặc dù Sketchup có những kiến trúc sư và kỹ sư chuyên nghiệp trong số hàng triệu người dùng của mình, phần mềm này bằng cách nào đó đã quản lý quá trình thiết kế 3D trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.